Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Permafrost Study Шошго: Зүг зовхис Нарны цацраг Active layer Цэвдэг Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй биш)

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).