Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: JPEG Бүлгүүд: Газрын зураг Шошго: Ойн тархалт

Үр дүнг шүүх
  • Монгол орны ойн тархалт

    Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 2016 оны байдлаар 18.5 сая. Га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.8%-ийг эзэлж, үүнээс 12.3 сая.га нь ойгоор бүрхэгдсэн (хэвийн ургаж байгаа), 5.6...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).