Өгөгдлийн бүрдэл

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Physical Geography Бүлгүүд: Бичлэг Форматууд: video/mp4

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).