Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Сибирийн цэвдгийн муж Mongolia Siberian Permafrost Region Landsat Thermokarst Lake

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).