Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Форматууд: JPEG Шошго: Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа

Үр дүнг шүүх
  • Хот, хөдөөгийн хүн амын тооны өөрчлөлт

    Судалгаа явуулсан нутагт сумын төвийн хүн ам жилд дунджаар 0.82 хувиар, хөдөөгийн хүн ам 0.43 хувиар өссөн нь улсын дундаж өсөлтөөс бага байна. Сумын төвийн хүн амын өсөлт эдийн...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).