Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хөрс Олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга Шаталсан дүн шинжилгээний арга

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).