Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Mongolia Vegetation cover Нарны цацраг Идэвхитэй давхарга Цэвдэг Solar radiation Гадаргын температур Active layer

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).