Өгөгдлийн бүрдэл

Error

Шошго: surface temperature Solar radiation Гадаргын температур Vegetation cover Идэвхитэй давхарга

Үр дүнг шүүх

Хайлт хийхэд алдаа гарлаа. дахин хайлт хийнэ үү.

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).