Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Агаарын бохирдол

Үр дүнг шүүх