Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: агаарын бохирдол

Үр дүнг шүүх