Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Нарсны үрийн чанар

Үр дүнг шүүх