Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ойжуулалт бортоготой тарьц

Үр дүнг шүүх