Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ой

Үр дүнг шүүх