Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гацуур гацууран ойн үр Ойн үр

Үр дүнг шүүх