Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: ой хамгаалал Ойн нөөц

Үр дүнг шүүх