Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: уур ам Ойн өсөлт

Үр дүнг шүүх