Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур Ойжуулалт өндөр

Үр дүнг шүүх