Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур диаметр Ойжуулалт

Үр дүнг шүүх