Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур хамаарал Ойжуулалт

Үр дүнг шүүх