Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Forest Resources and Forest Protection Шошго: цаг уур өндөр

Үр дүнг шүүх