Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур өндөр диаметр

Үр дүнг шүүх