Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур өндөр хамаарал

Үр дүнг шүүх