Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: climate increment mongolia

Үр дүнг шүүх