Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: climate increment mongolia survival pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх