Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth climate pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх