Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth climate scots pine survival

Үр дүнг шүүх