Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment climate survival

Үр дүнг шүүх