Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment scots pine

Үр дүнг шүүх