Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment scots pine survival

Үр дүнг шүүх