Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment survival mongolia climate

Үр дүнг шүүх