Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment survival scots pine

Үр дүнг шүүх