Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment trend

Үр дүнг шүүх