Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment trend plantation

Үр дүнг шүүх