Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth mongolia pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх