Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth scots pine pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх