Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth scots pine survival pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх