Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth survival pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх