Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth survival scots pine

Үр дүнг шүүх