Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth tree spacing crown development

Үр дүнг шүүх