Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment climate

Үр дүнг шүүх