Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment climate survival

Үр дүнг шүүх