Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment survival climate

Үр дүнг шүүх