Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment trend

Үр дүнг шүүх