Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mongolia climate

Үр дүнг шүүх