Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mongolia climate pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх