Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mongolia scots pine survival

Үр дүнг шүүх