Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mongolia survival climate pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх