Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: plantation increment trend growth

Үр дүнг шүүх