Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: scots pine mongolia climate survival

Үр дүнг шүүх