Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Өгүүлэл Шошго: Ойн арчилгаа

Үр дүнг шүүх